Rakentelu

Rakentaminen on erittäin tärkeä osa lapsen kehitystä, sillä se auttaa lapsia kehittämään hienomotorisia taitojaan sekä käsittelemään kolmiulotteisia muotoja ja tilaa. Rakentaminen edistää myös lapsen luovuutta, mielikuvitusta ja ongelmanratkaisutaitoja. Lapsille on hyödyllistä tarjota mahdollisuuksia rakentamiseen erilaisten materiaalien, kuten rakennuspalikoiden, legojen, tai puupalikoiden avulla. Rakentaminen on siis tärkeä ja hauska tapa edistää lapsen kehitystä monin tavoin.