Leikkipyssyt ja Vaahtoammusaseet

Leikkiessään lapset oppivat uusia taitoja, kehittävät luovuuttaan ja mielikuvitustaan sekä oppivat sosiaalisia taitoja vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Leikkiessään lapset myös oppivat käsittelemään tunteitaan ja kehittävät itseluottamusta. Lapsen leikkiessä hänen aivonsa kehittyvät, ja hän oppii uusia asioita eri tavoilla. Siksi on tärkeää antaa lapsen leikkiä ja rohkaista häntä löytämään uusia tapoja ilmaista itseään.